Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 11 długie litery i zaczyna się od litery K

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę zbieranie, łączenie, scalanie, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Zbieranie, łączenie, scalanie"

Poniedziałek, 11 Stycznia 2021

KUMULOWANIE

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Kumulowanie
  1. Hasło
  2. Opisy do hasła
  3. Akumulowanie
  4. Akumulowanie, nagromadzanie, zgromadzanie
  5. Gromadzenie
  6. Integrowanie

inne krzyżówka

 1. Zbieranie zamówień
 2. Zbieranie zamówień na towary lub usługi
 3. Zbieranie zamówień na towary lub usługi jakiejś firmy
 4. Zbieranie
 5. Zbieranie obroku po wsiach dla królewskich koni
 6. I zbieranie owsa
 7. Zbieranie, gromadzenie
 8. Zbieranie i zwożenie zboża z pola, owoców z sadu, warzyw z ogrodu
 9. Zbieranie owoców z drzew
 10. Zbieranie plonów
 11. Zbieranie plonów z pól
 12. Zbieranie plonów z pól, sadów
 13. Zbieranie plonów z sadów
 14. Zbieranie zboża z pól
 15. Zbieranie dziko rosnących owoców
 16. Zbieranie dziko rosnących owoców, nasion będące podstawą utrzymania ludzi
 17. Zbieranie, gromadzenie czegoś
 18. Robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich
 19. Powodować łączenie się ludzi
 20. Łączenie jednakowych win ale różnych odmian

trendująca krzyżówki

 1. Otworzyć, rozpakować zrywając pieczęć, znak firmowy
 2. Człowiek niebędący osobą duchowną
 3. Niebędący osobą duchowną
 4. Laik, osoba świecka
 5. Areligijny
 6. Wyruszenie, wyjście
 7. Wyjście wojsk
 8. Powiat w województwie kujawsko-pomorskim z gminą osie
 9. Szczęścia
 10. Powiat w województwie kujawsko-pomorskim z gminą świekatowo
 11. Agnostyczny
 12. Opuszczenie koszar przez wojska
 13. Nowela zygmunta nowakowskiego
 14. Powiat w województwie kujawsko-pomorskim z gminą drzycim
 15. Wyjście wojska z koszar na poligon