Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 6 długie litery i zaczyna się od litery E

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę zajmuje się ochroną środowiska, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Zajmuje się ochroną środowiska"

Wtorek, 30 Kwietnia 2024EKOLOG

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Ekolog
  1. 17f przywiązany do drzewa z przekonania
  2. Działa na rzecz ochrony środowiska
  3. Prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska
 2. Ekolog
  1. Propaguje ochronę środowiska

inne krzyżówka

 1. Człowiek zajmujący się ochroną przyrody, działający w obronie naturalnego środowiska
 2. Ochrona środowiska
 3. Nauka o ochronie środowiska
 4. Unikanie przez organizmy środowiska kwaśnego
 5. Umiejętność przystosowania organizmów do zmienności środowiska
 6. Organizmy o szerokiej tolerancji wobec czynników środowiska
 7. Przystosowanie się do nowych warunków środowiska
 8. Bank ochrony środowiska w bośni
 9. Działa na rzecz ochrony środowiska
 10. Prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska
 11. Bank ochrony środowiska,
 12. Odpadów radioaktywnych, miejsce groźne dla środowiska
 13. Nieszczenie, np. środowiska
 14. Niszczenie środowiska i zasobów, jakimi ono dysponuje
 15. Np. środowiska: zniszczenie, zanieczyszczenie, skażenie, zatrucie
 16. Proces niszczenia środowiska i jego zasobów
 17. Proces obniżania się żyzności gleby, niszczenie środowiska naturalnego
 18. Przenośnie zanieczyszczenie środowiska
 19. Zniszczenie środowiska naturalnego
 20. Czyichś działaniach, głównie wywiadowczych: powoli przenikać do jakiegoś środowiska

trendująca krzyżówki

 1. Przen erupcja, huragan
 2. Świątynia tężyzny
 3. Wodołaz rasa psa wywodząca się z nowej fundlandii
 4. Parlament hiszpański
 5. Różnokierunkowo, wielostronnie, wielorako różnokierunkowo, wielostronnie, wielorako
 6. Przymiotnik od administracja
 7. Służbowy strój
 8. Trakai, miasto na litwie
 9. Filisterstwo, kalectwo lub ubóstwo ducha, brak oświaty
 10. Banda urwisów
 11. Kłujący, ciernisty, jeżasty, ostry
 12. Kiedyś przedszkole dla biedaków
 13. I haendel, i kamińska
 14. Niedbałość, niedbalstwo, niestaranność niedbałość, niedbalstwo, niestaranność
 15. Napój chłodzący sporządzany z białego wina