Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 8 długie litery i zaczyna się od litery A

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę wróży z gwiazd, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Wróży z gwiazd"

Poniedziałek, 10 Czerwca 2024ASTROLOG

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Astrolog
  1. Tytuł obrazu, twórca cornelis bega
  2. Tytuł piosenki z repertuaru "lao che"
  3. Tytuł piosenki z repertuaru jacka kaczmarskiego
 2. Astrolog
  1. 20j gwiazdy mu mówią, co się wydarzy
  2. Przepowie przyszłość na podstawie układu ciał niebieskich
 3. Astrolog
  1. 20j czerpie dane z układu planet

inne krzyżówka

 1. Pełen gwiazd rozgwieżdżony, wygwieżdżony pełen gwiazd rozgwieżdżony, wygwieżdżony
 2. Annie jump, 1863 1941, astronom amer , wyznaczyła typy widmowe ok 350 tys gwiazd, odkryła ok 300 gwiazd zmiennych i 5 nowych
 3. Wróży z linii dłoni
 4. Źle wróży podczas burzy
 5. Zjazd gwiazd
 6. Układ gwiazd
 7. Grupa gwiazd, zajmujących pewien obszar nieba
 8. Otwarta gromada gwiazd w gwiazdozbiorze byka
 9. Wśród gwiazd
 10. Nazwa gromady otwartej gwiazd w gwiazdozbiorze raka
 11. Nazwa gromady otwartej gwiazd w gwiazdozbiorze byka
 12. Nazwa gromady otwartej gwiazd w gwiazdozbiorze skorpiona
 13. Polskie miasto z promenadą gwiazd
 14. ... ma w fartuszku pełno gwiazd
 15. Grecki liczebnik do określania wielkiej liczby np. gwiazd
 16. Czytał z gwiazd dla nerona
 17. „gwiazd naszych …” (film)
 18. Zdjęcia gwiazd
 19. D7 prożyciowa przestrzeń wokół gwiazd
 20. N20 wielbiciel gwiazd

trendująca krzyżówki

 1. Atlantyk lub pacyfik
 2. Wada rozwojowa polegająca na niewytworzeniu się gruczołów piersiowych
 3. Para boa
 4. Zacny, przezacny
 5. Miasto na cyprze
 6. Tworzywo świec
 7. Nabój, kula, ładunek
 8. Wzbroniony, zakazany, zabroniony wzbroniony, zakazany, zabroniony
 9. Zostaje po dymisji
 10. Metalowe trzony łączące sworznie
 11. Budynek w rozsypce
 12. Mieszkaniec kenii
 13. Tłoczony z rzepaku
 14. Służy do określania pozycji statku, samolotu służy do określania pozycji statku, samolotu
 15. Tak ląduje kot, żyła