Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 5 długie litery i zaczyna się od litery K

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę wiąże elementy konstrukcji budowlanej, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Wiąże elementy konstrukcji budowlanej"

Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

KOTEW

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Kotew
  1. Wiązanie stalowe wzmacniające budowlę
 2. Kotew
  1. Ankra,
  2. Ankier, łączy elementy budowli,
  3. Ankra,
  4. Ankra,
  5. Ankier, łączy elementy budowli,

inne krzyżówka

 1. Poziomy element konstrukcji budowlanej
 2. Wiąże malarza z tv
 3. 9a wiąże wykonawcę
 4. Wiąże się z fizjologią,
 5. Wiąże koniec z końcem
 6. Wiąże się z fizjologią,
 7. Boczna belka w konstrukcji schodów
 8. Element konstrukcji schodów
 9. Element konstrukcji stanowiący jej trzon
 10. Patataj, spalinowy silnik o prostej konstrukcji
 11. Nazwa amer. i ang. karabinów konstrukcji j.p. lee
 12. Normy budowlane do projektowania konstrukcji
 13. Prowizoryczne pomieszczenie budowlane o konstrukcji rozbieralnej lub przesuwanej
 14. Drewniany poziomy element ściany o konstrukcji wieńcowej
 15. Bal, drewniany poziomy element ściany o konstrukcji wieńcowej
 16. Grzęda, drewniany poziomy element ściany o konstrukcji wieńcowej
 17. Belka łącząca podpory konstrukcji
 18. Typ nowoczesnej konstrukcji dzieła muzycznego
 19. Samopowtarzalny pistolet konstrukcji tokariewa
 20. Belka stanowiąca część konstrukcji kadłuba okrętu

trendująca krzyżówki

 1. Droga, filozofia, polityka
 2. Dział sztuki wojennej zajmujący się planowaniem i prowadzeniem wojny, jej kampanii, bitew i manewrów
 3. Nieprzynoszący pożytku lub nienadający się do użytku
 4. Niefunkcjonalny (przedmiot w domu)
 5. Lewe ręce, leniwy, gnuśny
 6. Sztuka dowodzenia armią
 7. Praktyka i teoria prowadzenia działań wojennych
 8. Kawałkowanie
 9. Sztuka dowodzenia
 10. Niepomagający komuś w czymś
 11. Przepiłowywanie
 12. Niebędący pomocnym, nieuczynny, nieużyty
 13. Sposób prowadzenia jakichś działań
 14. Ociężały
 15. Sztuka prowadzenia działań wojennych