1. Gary oldman, w ukrytej krzyżówce
 2. Bierne poddanie sie wypadkom, rezygnacja
 3. Bierne poddanie się wypadkom
 4. Dawniej postanowienie, decyzja
 5. Dawniej rezygnacja
 6. Dążenie do celu mimo trudności
 7. Decyzja z terminem
 8. Krystalizacja
 9. Nieodwracalne różnicowanie się w embriogenezie komórek w dojrzały organizm
 10. Niezłomne postanowienie, stanowczość, zdecydowanie
 11. Niezłomne postanowienie, zdecydowanie
 12. Niezłomność
 13. Niezłomność, desperacja
 14. Ograniczenie, zawężenie zakresu pojęcia
 15. Ostateczne określenie czegoś przez jakiś czynnik lub zespół czynników
 16. Po trupach do celu
 17. Postanowienia, decyzja
 18. Postanowienie niezłomne
 19. Postawa charakteryzująca się biernością, rezygnacją z walki z przeciwnościami
 20. Sprecyzowanie
 21. Stanowczość, zdecydowanie
 22. Uległość
 23. Ustalenie granic
 24. Uszczegółowienie
 25. Uściślenie
 26. Uściślenie, sprecyzowanie
 27. Uwarunkowanie przyczynowe
 28. W filozofii: uwarunkowanie przyczynowe, wyznaczenie, ostateczne ustalenie
 29. W logice: ograniczenie, zwężenie zakresu pojęcia przez wzbogacenie go pod względem treści
 30. Zatwardziałość
 31. Zdecydowanie w dążeniu do celu pomimo trudności
 32. Aspekt dokonany od wyrażać
 33. Dać odczuć po sobie, dać znać po sobie
 34. Objawić, przejawić, okazać
 35. Oddać coś słowami
 36. Oddać, pokazać
 37. Okazać swoje uczucia gestami lub zachowaniem
 38. Pokazać, wyznać, uzewnętrznić
 39. Przedłożyć
 40. Przedstawiać jakąś treść lub sens
 41. Przedstawić coś za pomocą umownych znaków
 42. Przedstawić, zaprezentować, przedłożyć
 43. Ująć słowami
 44. Ująć w słowa
 45. Uzmysłowić
 46. Uzmysłowić, unaocznić
 47. Wyartykułować
 48. Wyartykułować, sformułować, wypowiedzieć
 49. Wygłosić
 50. Wysłowić
 51. Wysłowić, uwidocznić, ujawnić
 52. Zamanifestować, zademonstrować, ująć w słowa
 53. Ad finem
 54. Bez odwołania
 55. Bez wyjątku, na dobre
 56. Całkiem
 57. Dawny het
 58. Detalicznie
 59. Diametralnie, dokumentnie
 60. Do dna
 61. Do gruntu, do imentu
 62. Do suchej nitki
 63. Do szpiku kości
 64. Dokładnie
 65. Dokończyć zapinanie
 66. Gwarowe hetki
 67. Hetki
 68. Kompletnie, święcie
 69. Krańcowo wyczerpany
 70. Na cacy
 71. Na całej linii
 72. Na cołki łeb
 73. Na pełnym gazie
 74. Na stałe
 75. Na sto procent
 76. Na wy lot
 77. Od a do zet
 78. Od stóp do głów
 79. Per
 80. Potępiać w czambuł
 81. Potocznie totalnie
 82. Przegrać z kretesem
 83. Przekonany święcie
 84. Przenośnie do cna
 85. Regionalizm poznański na cołki łeb
 86. Ściśle trzymać się reguł
 87. W całej okazałości
 88. W całej pełni
 89. W całej rozciągłości
 90. W czambuł
 91. W drebiezgi
 92. W każdym calu
 93. W najdrobniejszych szczegółach
 94. W sposób całkowity, pełny, bez reszty
 95. W stu procentach
 96. W taki sposób, że żadna część nie pozostaje nieobjęta daną akcją
 97. W zupełności
 98. Wniwecz, do cna
 99. Wyłącznie
 100. Z całym zaufaniem
 101. Z gruntu
 102. Z korzeniami
 103. Zapiąć dokładnie
 104. Ze szczegółami
 105. Zgoła
 106. Zniszczyć doszczętnie
 107. Zupełnie bez reszty, wyłącznie, całkien
 108. Zupełnie, bez reszty
 109. Dołeczek
 110. Dołek
 111. Kotlina
 112. Na polnej drodze
 113. Niejedna na polnej drodze
 114. Odgniecenie
 115. Podłużne wyżłobienie jezdni
 116. Podłużne wyżłobienie w jezdni
 117. Szablon, schemat
 118. Ślad koła pojazdu na drodze, wyżłobiony
 119. Ślad kół
 120. Ślad kół pojazdów
 121. Ślad kół pojazdów na drodze
 122. Ślad kół pojazdu
 123. Ślad kół pojazdu na drodze
 124. Ślad kół pojazdu na polnej drodze
 125. Ślad na wiejskiej drodze
 126. Ślad płozy
 127. Ślad po kole
 128. Ślad po kole na drodze, zazwyczaj polnej
 129. Ślad po kołach
 130. Ślad po kołach pojazdu
 131. Ślad pozostawiony w ziemi lub nawierzchni drogi przez koła pojazdów, płozy sań
 132. Ślady kół na polnej drodze
 133. Ślady kół pojazdu
 134. Ślady po kołach na drodze
 135. W przenośni rutyna, szablon
 136. W przenośni schemat, monotonia, normalność
 137. Wgłębienie, ślad
 138. Wgłębiony ślad kół pojazdu
 139. Wgłębiony ślad kół samochodu
 140. Wklęsłość
 141. Wojskowe przenośne pokrycie drogi celem jej wzmocnienia
 142. Wpadają w nią płozy sań
 143. Wypukłość
 144. Wyraźne, wgłębione ślady kół pojazdów na ziemi lub na powierzchni dróg
 145. Wyżłobienie
 146. Wyżłobienie jezdni
 147. Wyżłobienie przez koła
 148. Wyżłobienie przez koła pojazdów
 149. Wyżłobienie przez pojazdów
 150. Wyżłobienie w jezdni
 151. Zagłębienie
 152. Zaklęsłość
 153. Brzuchal
 154. Człowiek mający duży brzuch
 155. Człowiek o dużym brzuchu
 156. Góra tłuszczu
 157. Grubas, grubasiński, tłuścioch
 158. Gruby, misiek, miś
 159. Klucha, beka, kloc
 160. Kolubryna, rozwora, spaślak
 161. Ma duży brzuch
 162. Otyły
 163. Otyły, baryła, pasibrzuch
 164. Słoń, góra mięsa
 165. Tłusty
 166. Tłusty, pasibrzuch
 167. Tłusty, pulpet, kluska
 168. Tłuścioch
 169. Tłuścioszek
 170. Wieprz, pyza, otylec
 171. Sprawowanie kontroli
 172. Ballada led zeppelin ”... do nieba”
 173. Coś o kształcie schodów
 174. Do nieba u led zeppelin
 175. Drabina w klatce
 176. Eskalator zamiast windy
 177. Film, którego reżyserem był stefan schabenbeck
 178. Frontowe lub kuchenne
 179. Hiszpańskie w rzymie
 180. Klatka
 181. Klatka schodowa
 182. Klatka schodowa, schodek, trepy
 183. Konstrukcja z poręczą i stopniami
 184. Konstrukcja ze stopniami i poręczą
 185. Konstrukcja złożona z szeregu stopni, umożliwiająca przejście na inny poziom budynku lub terenu
 186. Kręcone lub ruchome
 187. Kręcone na klatce
 188. Kręte lub ruchome
 189. Kręte w latarni morskiej
 190. Łączą piętra
 191. Łączy piętra
 192. Mają powodzenie, gdy winda nie działa
 193. Mają wzięcie, gdy winda nie działa
 194. Między kondygnacjami budynku
 195. Między pierwszym a drugim
 196. Między pierwszym a drugim (piętrem)
 197. Nie jednego sprowadziły do parteru
 198. Piętrzące się trudności, tarapaty
 199. Prowadza w gore lub w dół
 200. Prowadzą stopniowo na górę
 201. Prowadzą w górę lub dół
 202. Przejście pomiędzy piętrami
 203. Ruchome
 204. Ruchome - w domu towarowym
 205. Ruchome - w piętrowym domu towarowym
 206. Ruchome - wiozą, np. w górę
 207. Ruchome lub kręte
 208. Scala regia w watykanie
 209. Schodki
 210. Służy do komunikacji między różnymi poziomami
 211. Stopnie
 212. Stopnie między kondygnacjami
 213. Stopnie między piętrami
 214. Stopnie w klatce
 215. Stopnie w klatkach
 216. Szereg stopni, często z poręczami, umożliwiający przechodzenie z jednego poziomu na inny
 217. Szósty album studyjny zespołu perfect, wydany 1 kwietnia 2004 w wersji internetowej
 218. Szyk lecących w grupie samolotów
 219. Te prowadzące na szczyt wieży eiffla liczą 1665 stopni
 220. Tytuł filmu, reż. stanley donen
 221. Tytuł filmu, zagrał w nim rex harrison
 222. Uzupełnia je winda
 223. Wchodzisz po nich na piętro
 224. Zaczynają się po żartach
 225. Ze stopniami służącymi do przemieszczania się w górę i w dół
 226. Mieszkając, przebyć gdzieś pewien czas
 227. O zwierzętach: przebyć w swoim siedlisku pewien czas
 228. Odsiedzieć
 229. Pomieszkać, spędzić, przebyć
 230. Poobracać się
 231. Posiedzieć
 232. Pozostać, pożyć
 233. Przeżyć, pobyć
 234. Usiedzieć
 235. Zagrzać gdzieś miejsca
 236. Bałwochwalczo
 237. Bez narzekań
 238. Bez słowa
 239. Bez słowa, bez szemrania
 240. Bez szurania
 241. Błagająco
 242. Błagalnie
 243. Błagalnie, prosząco, przepraszająco
 244. Czołobitnie
 245. Grzecznie, czołobitnie
 246. Grzecznie, z uległością, z pokorą
 247. Miłosiernie
 248. Płaszcząc się
 249. Podniośle: ulegle
 250. Pokornie, potulnie, posłusznie
 251. Posłusznie
 252. Służalczo
 253. Stopień równy od stopnia najwyższego przysłówka najkorniej
 254. Stopień równy od stopnia wyższego przysłówka korniej
 255. Uniżenie, służalczo, przymilnie
 256. Wieś w gminie lubycza królewska
 257. Wieś w lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie lubycza królewska
 258. Z pokorą, z uległością, w pokorze ducha
 259. Z uległością
 260. Kahlua, w ukrytej krzyżówce
 261. Naturalny barwnik do win białych,
 262. Whisky z kukurydzy,
 263. Potrawa z polędwicy wołowej, w ukrytej krzyżówce
 264. Chrząstka w kolanie, w ukrytej krzyżówce
 265. Jeden z sześciu tytanów, w ukrytej krzyżówce
 266. Dżakarta, stolica indonezji, w ukrytej krzyżówce
 267. Krótka broń palna, w ukrytej krzyżówce
 268. Yerba słynna herbata z argentyny,