1. Beczy na mokradłach
 2. Gniazdujący w dziuplach gatunek kaczki,
 3. Ptak zamieszkujący tereny podmokłe, w ukrytej krzyżówce
 4. Obełgać
 5. Odrwić, zbajerować, zabajerować
 6. Okłamać
 7. Okłamać, ołgać, oszachrować
 8. Ołgać
 9. Omamić, zmamić, zwieść
 10. Oszukać kogoś i pozbawić udziału w czymś
 11. Podejść, zbajtlować
 12. Porobić
 13. Pospolicie: oszwabić, orżnąć
 14. Poszachrować, zaszachrować, okpić
 15. Rąbnąć, oszkapić, ocyganić
 16. Uwieść, pozwodzić, przechytrzyć
 17. Wprowadzić kogoś w błąd
 18. Wpuścić kogoś w kanał
 19. Wykołować
 20. Wykołować, okantować, wykantować
 21. Wymanewrować, wykiwać, wykolegować
 22. Wystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
 23. Wystawić kogoś tyłem do wiatru
 24. Wystrychnąć
 25. Wyślizgać, nabrać, oszukać
 26. Złudzić
 27. Zrobić w balona
 28. Zrobić w bambuko
 29. Maszerować w tempo
 30. Miarowo, regularnie, jednostajnie
 31. Niezmiennie, równo, cyklicznie
 32. O stałej porze
 33. Równo, jednostajnie
 34. Równomiernie, co pewien czas
 35. Seriami
 36. Stać w rzędzie
 37. Stopień równy od stopnia najwyższego przysłówka najrytmiczniej
 38. Stopień równy od stopnia wyższego przysłówka rytmiczniej
 39. Systematycznie, periodycznie, okresowo
 40. Tańczyć w takt
 41. W nogę
 42. W rzędzie
 43. W takt
 44. W tempo
 45. Wahadłowo
 46. Bezkształtność
 47. Cecha czegoś szybko przemijającego lub ... kamfory
 48. Cecha kojarząca się z kamforą
 49. Krótkotrwałość
 50. Krótkotrwałość czegoś, nietrwałość
 51. Krótkotrwałość, np. uczuć, zapachu
 52. Kruchość, marność
 53. Niestałość
 54. Niestałość uczuć
 55. Nietrwałość
 56. Nietrwałość, niestałość
 57. Nikłość
 58. Przejściowość, chwilowość, krótkowieczność
 59. Przelotność, efemeryczność, efemeryzm
 60. Przemijalność, krótkotrwałość
 61. Wątłość
 62. Wyrównywać z kimś rachunki
 63. Wypływa z wyż transylwańskiej,
 64. Meliorować
 65. Obsuszać
 66. Odprowadzać wodę
 67. Odwodnić
 68. Podsuszać
 69. Powodować, że coś staje się suche lub suchsze, traci wilgoć odwadniać
 70. Pozbawić coś wilgoci
 71. Sezonować
 72. Suszyć coś z wierzchu
 73. Uczynić suchym
 74. Usuwać ciecz, powodując wsiąkanie jej w coś
 75. Usuwać wilgoć
 76. Usuwać wodę z powierzchni ciała
 77. Zasuszać
 78. Zetrzeć, usunąć skądś wodę, pot, łzy
 79. Żartobliwie: wypić całą zawartość butelki, kufla z jakimś trunkiem, napojem
 80. Beszamel
 81. Dip
 82. Do bitek
 83. Do polania mięsa
 84. Do polania ziemniaczków
 85. Dodatek do potraw
 86. Dressing
 87. Niezbędny do bitek i kopytek
 88. Podawany do bitek
 89. Rzadki dodatek do potraw
 90. Sos zdrobniale
 91. Zdrobnienie od: sos
 92. Przybijany ręką
 93. Przytłaczany
 94. Wduszany
 95. Wgłębiany
 96. Wtłaczany
 97. Syn św augustyna,
 98. Jeden z lantanowców,