1. Łotewscy luteranie z kurlandii,
 2. Członek nato od 29 marca 2004
 3. Członek ue od 1 v 2004
 4. Myśliwy preferujący polowanie na kaczki,
 5. Łow dorosły samiec sarny,
 6. Służy do podawania soli zwierzynie grubej,
 7. Pocisk z ołowianych kulek,
 8. Podziemny korytarz wiodący do komory w norze lisa,
 9. Młody dziczek w pierwszym roku życia,
 10. Płoszy zwierzynę na polowaniu,
 11. Fragmenty okrywy włosowej zwierzyny, odcięte od tuszy pociskiem,
 12. Jeleń z porożem o sześciu odnogach na tyce,
 13. Odgłos wydawany przez lotki niektórych ptaków,
 14. Samiec mniejszych gatunków dzikich kaczek,
 15. Kaczor, który nie znalazł kaczki do pary,
 16. Odgłos uderzeń skrzydeł dużych ptaków,
 17. Gromadny przylot ptaków wędrownych,
 18. Ptak nie podrywający się do lotu,
 19. Opowiadanie z "historii maniaków" romana jaworskiego,
 20. Głos zaniepokojonego dzika, dmuchanie,
 21. W gwarze łow strzępy scypułu, chorągwie,
 22. Głos wydawany przez zwołujące się kuropatwy,
 23. Cietrzew kogut w gwarze myśliwskiej,
 24. Głos wydawany przez wydry w okresie godowym,
 25. Myśliwy grający sygnały myśliwskie na sygnałówce,
 26. Miejsce hodowli ptaków łowczych,
 27. Sfruwanie koguta głuszca do kur na ziemię,
 28. Miejsce spędzania zimy ptaków wędrownych,
 29. Ryk jelenia podczas rykowiska,
 30. Oczekiwanie w ukryciu na zwierzynę,
 31. Kęsy w gwarze myśliwskiej,
 32. Rozkład ogół zwierzyny ubitej na polowaniu,
 33. Typ paśnika dla zwierzyny w kształcie parasola,
 34. Tam się chowa zwierzyna płowa,
 35. Wyrostek z tyłu odnóży kuraków,
 36. Odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych,
 37. Skrzydło linii myśliwych,
 38. Nakrycie głowy ptaka łowczego, inaczej kapa,
 39. Farba niedźwiedzia,
 40. Drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec,
 41. Koliba, kwatera myśliwska,
 42. Myśliwy, który oddał najwięcej chybionych strzałów,
 43. Młody byk, pierwszy rozpoczynający rykowisko,
 44. Haczyk służący do patroszenia ptactwa,
 45. Dzika kaczka wyhodowana w niewoli,
 46. Przenośna podpórka do broni,
 47. Łamana, kulowa, dwulufowa broń myśliwska,
 48. W łowiectwie skórka zajęcza,
 49. Balkon cierpliwego myśliwego,
 50. Namacalny dowód sukcesu zbiorowego polowania,
 51. Odbicie stopy zwierzęcia,
 52. Przerwa w tokach cietrzewi,
 53. Młode zająca dla myśliwego,
 54. Bicz na psy myśliwskie,
 55. Pojazd przystosowany do przewozu upolowanej zwierzyny,
 56. W łowiectwie miejsce piaskowych kąpieli ptaków,
 57. Porcja z dzika do pieczenia,
 58. Jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku,
 59. Pot o naboju do broni śrutowej,
 60. Nazwa określająca drobny śrut,
 61. Nazwa samca jelenia, daniela, łosia lub żubra,
 62. Odchylenie kolby broni od osi lufy,
 63. Gotowość sokoła do polowania,
 64. Pies wyszkolony w obszczeku,
 65. Na słupach dla myśliwego,
 66. Jeden z tych co"poszły w las",
 67. W łowiectwie pościg ogarów i chartów za zwierzyną,
 68. Skeet, konkurencja polegająca na strzelaniu do rzutków z broni myśliwskiej,
 69. W łowiectwie, woń jelenia byka podczas rykowiska,
 70. W łowiectwie, wabik na ptaki,
 71. W łowiectwie, trop zwierzęcia,
 72. W łowiectwie, trop wilka lub lisa,
 73. W łowiectwie, oczy wilka,
 74. W łowiectwie, nogi zająca,
 75. W łowiectwie, nogi kozicy, łosia, dzika, muflona,
 76. W łowiectwie, głos łoszy w czasie rui,
 77. W łowiectwie, duże stado dropi lub dzikich gęsi,
 78. W łowiectwie, skrzydła ptaków drapieżnych i kaczek,
 79. W łowiectwie, otwór wejściowy do nory lisa,
 80. W łowiectwie, miejsce, w które trafił pocisk,
 81. W łowiectwie, główna część poroża jeleniowatych,
 82. Stary dzik,
 83. Jeden z argonautów
 84. Stan na północnym zachodzie usa
 85. Niebiesko-żółta ara
 86. Tresc korespondencji
 87. Człowiek fałszywy dwulicowy
 88. Zmieszane kwiaty dla konającego,
 89. Najwyższa forma życia?,
 90. Substancja działająca na receptory opioidowe,
 91. Maść na odparzenia,
 92. Paracetamol lub aspiryna,
 93. Paracetamol lub ibuprofen,
 94. Doodbytniczy, dopochwowy lub docewkowy,
 95. W reklamie goździkowa o niej przypomina,
 96. Pierwszy antybiotyk odkryty przez fleminga,
 97. Płynny, wieloskładnikowy lek,
 98. Główny inspektorat farmaceutyczny,
 99. Słoweńska firma farmaceutyczna,
 100. Globulka,
 101. Lek znieczulający, prokaina,
 102. Przeciwgrypowy aerozol do nosa,