Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 9 długie litery i zaczyna się od litery P

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę przyrząd do wyznaczania poziomu lub pionu, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Przyrząd do wyznaczania poziomu lub pionu"

Sobota, 24 Sierpnia 2019

POZIOMICA

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

inne krzyżówka

 1. Kompromis pionu i poziomu
 2. Kompromis poziomu i pionu
 3. Przyrząd do wyznaczania kursu statku na podstawie położenia ciał niebieskich
 4. Przyrząd pokładowy do wyznaczania prędkości wiatru
 5. Przyrząd do wyznaczania kierunku poruszania się statku
 6. Przyrząd do wyznaczania masy ciał
 7. Mareograf – przyrząd pomiarowy zmian poziomu morza
 8. Pływomierz – przyrząd pomiarowy zmian poziomu morza
 9. Przyrząd geodezyjny do mierzenia kąta nachylenia terenu względem poziomu
 10. Pałeczka dyrygenta służąca do wyznaczania taktu
 11. Stawianie rumaka do pionu
 12. Przewaga pionu - podkreślanie wysmukłości w sztuce
 13. Ł16 stawianie rumaka do pionu
 14. Ustawianie do pionu
 15. Ustawienia do pionu
 16. Zmienić pozycję czegoś w kierunku od pionu ku poziomowi
 17. Kompromis pionu z poziomem
 18. Wyrównywać powierzchnię terenu do jednego poziomu
 19. Wyrównywać teren do jednego poziomu
 20. Zmętnienie krwi w wyniku nieprawidłowego poziomu tłuszczów

trendująca krzyżówki

 1. Happy meal lub wypoczynkowy
 2. Dawniej kupiec sprzedający z kramu
 3. Zestawienie różnych elementów
 4. Jarmarczny przekupień
 5. Komplet klocków lego
 6. Zbiór różnych obiektów przeznaczonych do specjalnego celu
 7. Seria klocków lego
 8. Zbiór kolekcja
 9. Złożona całość
 10. Zespół rzeczy
 11. Przedmioty dobrane tak, aby tworzyły pewną całość
 12. Handlowiec z targowiska
 13. Komplet, całość
 14. Zespół różnych elementów
 15. Zespół składników całości