Nadal nie mamy odpowiedzi na owoc fikusa. Krzyżówka. Nadal pracujemy nad znalezieniem właściwej odpowiedzi. Spróbuj wrócić później lub poszukaj innego.

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

trendująca krzyżówki

 1. Dyngs
 2. Narzędzie o nieznanej nazwie
 3. Dowolne, zwykle nieduże narzędzie, którego nazwy mówiący nie zna lub nie pamięta
 4. Wyjście wojska z koszar
 5. Wyruszenie, wyjście
 6. Zorganizowane, gromadne wyjście, przede wszystkim oddziałów wojskowych
 7. Wyjście z koszar
 8. Krwi - na wojnie
 9. Wyruszenie w podróż pieszą
 10. Potocznie narzędzie zapomnianej nazwy
 11. Dawniej o powodzi
 12. Inaczej napełnianie butelek
 13. Pozakościelny
 14. Nowela zygmunta nowakowskiego
 15. Z koszar wojska