Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 11 długie litery i zaczyna się od litery U

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę organ stanowiący prawo, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Organ stanowiący prawo"

Czwartek, 22 Sierpnia 2019

USTAWODAWCA

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Ustawodawca
  1. Organ, który stanowi ustawy

inne krzyżówka

 1. Stan emocjonalny stanowiący proces przystosowania po stracie
 2. Element konstrukcji stanowiący jej trzon
 3. Impost, element dekoracyjny stanowiący podparcie dla łuku arkady
 4. Nasadnik, element dekoracyjny stanowiący podparcie dla łuku arkady
 5. Archaiczny kraton, stanowiący część tarczy australijskiej
 6. Element magnetyczny stanowiący zespół uzwojeń z jednym lub wieloma rdzeniami magnetycznymi
 7. Mebel stanowiący wejście do magicznego świata narnii
 8. Budynek stanowiący lokum dla samolotu
 9. Cokół stanowiący podstawę kolumnady,
 10. Dekoracyjny pas tkaniny stanowiący obramowanie baldachimu,
 11. Kawałek tkaniny stanowiący końcówkę beli
 12. Gaz stanowiący 80% powietrza atmosferycznego
 13. Przedmiot stanowiący zabezpieczenie spłaty długu
 14. Teren, obszar umownie wyznaczony, stanowiący pewną całość
 15. Stanowiący wynik dzielenia sumy pewnych składników przez ich liczbę
 16. Rysunek architektoniczny stanowiący widok zewnętrznej strony budowli
 17. Rysunek architektoniczny, stanowiący rzut prostopadły budynku na płaszczyznę do niej równoległą
 18. Utwór stanowiący wstęp do fugi
 19. Utwór stanowiący wstęp do fugi, spotykany w dorobku jana sebastiana bacha
 20. Pionowy element przy otworze okiennym lub drzwiowym stanowiący oparcie dla ościeżnicy

trendująca krzyżówki

 1. Jest w porządku
 2. Gady
 3. Krzeseł lub z premierem
 4. Naczelny organ kierujący
 5. Kategoria klasyfikacji organizmów żywych, niższa od gromady, obejmująca spokrewnione ze sobą rodziny
 6. Koński to ozdobna uprząż przeznaczona do jazdy wierzchem
 7. Ozdobna uprząż
 8. Ministrowie
 9. Opiekunka wycieczki
 10. Przewodniczka, opiekunka wycieczki
 11. Kategoria przedmiotów lub zjawisk mających wspólne cechy
 12. Krzeseł albo z premierem
 13. Kompletna, ozdobna uprząż konia
 14. Ciąg krzeseł w kinie
 15. Jednostka w systematyce organizmów, niższa od gromady lub klasy