Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 9 długie litery i zaczyna się od litery W

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę obniżać temperaturę, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Obniżać temperaturę"

Środa, 4 Marca 2020

WACHLOWAĆ

inne rozwiązania

STUDIUM

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Wachlować
  1. Bujać
  2. Chwiać
  3. Chybotać
  4. Dyndać
  5. Fajtać
  6. Fikać

inne krzyżówka

 1. Obniżać temperaturę czegoś
 2. Obniżać
 3. Obniżać się
 4. Obniżać poziom czegoś
 5. Obniżać pozycję klasową
 6. Obniżyć, obniżać pozycję społeczną lub towarzyską jakiejś osoby lub grupy ludzi
 7. Powodować deklasację, obniżać pozycję społeczną
 8. Obniżać czyjś autorytet
 9. Tanieć, obniżać się, zniżać się
 10. Stracić temperaturę
 11. Utracić temperaturę
 12. Receptor reagujący na temperaturę
 13. W nich fizyk mierzy temperaturę,
 14. W nich fizyk mierzy temperaturę,
 15. W nich fizyk mierzy temperaturę,

trendująca krzyżówki

 1. Pisarz żartobliwie
 2. Egzegeta biblii
 3. Osoba urzędowa
 4. Osoba zajmująca się zawodowo odręcznym przepisywaniem ksiąg lub dokumentów
 5. Średniowieczny kopista
 6. Poutrącać, obłupać, poobłupywać
 7. Kopista ksiąg i dokumentów
 8. Średniowieczny przepisywacz
 9. Uszkodzić, wyszczerbić, pokiereszować
 10. Pisał gęsim piórem
 11. Ten, który przepisywał księgi lub dokumenty
 12. Działał przy annałach
 13. Powielacz ksiąg
 14. Średniowieczny kopista, przepisujący rękopisy
 15. Egzegeta biblii lub tłumacz praw