Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 15 długie litery i zaczyna się od litery S

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę mierzy rozkład natężeń w widmie promieniowania elektromagnet., jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Mierzy rozkład natężeń w widmie promieniowania elektromagnet."

Środa, 28 Sierpnia 2019

SPEKTROFOTOMETR

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

inne krzyżówka

 1. Fale elektromagnet. emitowane podczas wyładowań atmosf.
 2. Sygnał elektryczny lub akustyczny o widmie ciągłym
 3. Mierzy natężenie promieniowania rentgenowskiego,
 4. Mierzy natężenie promieniowania rentgenowskiego,
 5. Mierzy natężenie promieniowania rentgenowskiego,
 6. Rozkład
 7. Rozkład lub niedowład struktur lub instytucji państwa
 8. Odenzymatyczny rozkład białka
 9. Rozkład komórek i narządów w zwłokach
 10. Rozkład związku chemicznego pod wpływem kwasu
 11. Rozkład - ogół zwierzyny ubitej na polowaniu,
 12. Enzym powodujący rozkład mocznika,
 13. Rozkład trafień na tarczy strzelniczej
 14. Chem. rozpad, rozkład
 15. Przenośnie rozkład moralny
 16. Rozkład moralny
 17. Rozkład związku chemicznego na prostsze związki
 18. Rozkład związku chemicznego na związki o budowie prostszej
 19. Rozpad lub rozkład związku chemicznego
 20. Stopniowy rozkład

trendująca krzyżówki

 1. Film pasikowskiego
 2. Kiepskawo, marnie, marnawo, miernie
 3. Tytuł filmu, reż. martin scorsese
 4. Dawna stolica krzyżowców
 5. Przenikanie substancji płynnej lub gazowej przez pory i kanaliki substancji stałej
 6. Jasny, ekspresyjny, plastyczny
 7. Wsiąkanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych w głąb skorupy ziemskiej
 8. Operandi, w ukrytej krzyżówce
 9. W portfelu czecha,
 10. Nijako, słabo, mizernie, kulawo
 11. Seniuk lub frank, w ukrytej krzyżówce
 12. Petty lub cruise, w ukrytej krzyżówce
 13. Jeff z gitarą
 14. Miałko
 15. Wywołuje go alergia, w ukrytej krzyżówce