Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 4 długie litery i zaczyna się od litery S

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę jednostajny długi szmer, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Jednostajny długi szmer"

Poniedziałek, 18 Maja 2020

SZUM

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Szum
  1. Jazgot
  2. Jednostajny odgłos morza
  3. Jednostajny szelest
  4. Jednostajny szmer liści
  5. Jednostajny, głuchy dźwięk wywoływany przez wiatr lub płynącą wodę
  6. Jednostajny, głuchy dźwięk wywoływany, np. przez wiatr lub płynącą wodę

inne krzyżówka

 1. Jednostajny szmer liści
 2. Przeciągły, jednostajny szmer
 3. Długi szmer
 4. Przeciągły, długi szmer
 5. Przeciągły, długi szmer, hałas
 6. Jednostajny
 7. Jednostajny lub przyspieszony
 8. Przyspieszony lub jednostajny
 9. Jednostajny dźwięk rozlegający się wysoko w powietrzu, zwłaszcza głos żurawi ciągnących w przelocie
 10. Jednostajny głos żurawi
 11. Jednostajny, powtarzający się dźwięk, zwykle głos lecącego ptactwa
 12. Jednostajny, wielokrotnie powtarzany głos żurawi
 13. Głuchy, jednostajny dźwięk
 14. Głuchy, jednostajny dźwięk zakłócający odbiór audycji radiowych, rozmowę telefoniczną
 15. Jednostajny odgłos morza
 16. Jednostajny szelest
 17. Jednostajny, głuchy dźwięk wywoływany przez wiatr lub płynącą wodę
 18. Jednostajny, głuchy dźwięk wywoływany, np. przez wiatr lub płynącą wodę
 19. Niewyraźny szmer
 20. Niewyraźny szmer głosów

trendująca krzyżówki

 1. Podnieść głos
 2. Lunąć, rąbnąć
 3. Pluć, obgadywać, potępiać
 4. Łomotnąć
 5. Pospolicie: przykrochmalić, przypalantować, przyfastrygować
 6. Huknąć się - potocznie: uderzyć się mocno, walnąć się
 7. Łupnąć, kropnąć, gruchnąć
 8. Uderzyć mocno
 9. Walnąć, grzmotnąć, trzasnąć
 10. Skamleć (o psie)
 11. Spuścić komuś łupnia
 12. Brać kogoś pod ostrzał
 13. Oblewać coś fekaliami
 14. Skamleć
 15. Krzyknąć