Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 6 długie litery i zaczyna się od litery Ś

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę dokładny, precyzyjny, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Dokładny, precyzyjny"

Środa, 9 Września 2020

ŚCISŁY

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Ścisły
  1. Pozadyskusyjny
  2. Prawdziwy
  3. Prawidłowy
  4. Precyzyjny
  5. Precyzyjny, inteligentny
  6. Prężny

inne krzyżówka

 1. W sposób ścisły, dokładny, precyzyjny
 2. O jakichś danych, informacjach: dokładny, precyzyjny, szczegółowy
 3. Precyzyjny
 4. Precyzyjny przyrząd do cięcia preparatów biologicznych
 5. O sposobie myślenia lub wypowiadania się: logiczny i precyzyjny
 6. Precyzyjny, inteligentny
 7. Wynik precyzyjny
 8. Dokładny
 9. Jego atomy odmierzają dokładny czas
 10. Przesadnie dokładny,
 11. 20j nader dokładny sprzedawca
 12. Przyrząd aptekarski dokładny
 13. Przesadnie dokładny,
 14. Rygorystyczny, dokładny
 15. Dokładnie określony, sprecyzowany, dokładny
 16. Dokładny
 17. Dokładny, skrupulatny, sprecyzowany
 18. O danych, informacjach: dokładny i zgodny z prawdą
 19. Wierny, dokładny przekład książki

trendująca krzyżówki

 1. Zawijać, obwijać, okręcać, okrywać, otulać
 2. Opasywać, owiązywać
 3. Obłupać
 4. Obłupić
 5. Dawniej przepisywał księgi
 6. Odłączyć
 7. Otulać, zawijać
 8. Spowodować stłuczenie, pęknięcie zewnętrznej warstwy przedmiotu
 9. Autor, literat
 10. Ponadtłukiwać
 11. Rozłożyć kolejno wiele czegoś, w wielu miejscach
 12. Rozesłać
 13. Nadtłuc
 14. Niewydolność jakiegoś narządu będąca następstwem choroby
 15. Człowiek zza biurka