Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 12 długie litery i zaczyna się od litery U

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę cechy, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Cechy"

Środa, 20 Marca 2019

USPOSOBIENIE

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Usposobienie
  1. Serce
  2. Stan psychiczny
  3. Charakterek
  4. Styl
  5. Dusza
  6. Świadomość

inne krzyżówka

 1. Cechy kultury starożytnego rzymu
 2. Wspólne cechy
 3. Cechy charakteru właściwe junakowi
 4. Wyraz podkreślający intensywność cechy nazywanej w łączącym się z nim wyrazie
 5. Cechy fizyczne
 6. Cechy dodatnie osoby
 7. Cechy wrodzone
 8. Dodatnie cechy moralne
 9. O człowieku ze względu na jego cechy psychiczne
 10. Posiadający cechy stylu jakiejś epoki
 11. Cechy czyjegoś charakteru i właściwy mu sposób zachowywania się
 12. Przedmiot mający cechy egzotyczne
 13. Tracić cechy
 14. Nęcące cechy urody
 15. Skała posiadająca jednocześnie cechy skał magmowych, osadowych, metamorficznych
 16. Czynnik odradzający utracone właściwości lub cechy
 17. Android posiadający cechy kobiece
 18. Wartość cechy występującej w danej grupie najczęściej
 19. Charakterystyczne cechy
 20. Cechy świadczące o przynależności do kultury naszego kontynentu

trendująca krzyżówki

 1. Bywa bez pokrycia,
 2. Monety w kieszeni,
 3. Może być wolny albo i czarny,
 4. Rachunek bankowy,
 5. Dawny strój podróżny
 6. Skok koniunktury,
 7. Pot. pieniądze,
 8. Silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych,
 9. Nauka badająca rynki,
 10. Ogólny stan gospodarki,
 11. Uprawnia m. in. do otrzymywania dywidendy,
 12. Rywal inteligo,
 13. Zmowa w celu kontroli rynku,
 14. Kupił go real,
 15. Kolejna do spłacenia,