Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 9 długie litery i zaczyna się od litery S

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę bez opieki, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "Bez opieki"

Czwartek, 7 Stycznia 2021

SWOBODNIE

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Swobodnie
  1. Hasło
  2. Opisy do hasła
  3. Arogancko
  4. Ascetycznie
  5. Autonomicznie
  6. Bez bólu

inne krzyżówka

 1. Prawosławne święto opieki najświętszej bogurodzicy
 2. Przebywają w nim ciężko chorzy, wymagający stałej opieki
 3. Oddział intensywnej opieki medycznej,
 4. Korzystał z opieki seniora
 5. Zatrudniona do opieki nad małym dzieckiem
 6. Roztoczenie opieki, patronat
 7. Roztoczenie, sprawowanie opieki, patronat
 8. Oddział intensywnej opieki medycznej,
 9. Oddział intensywnej opieki medycznej,
 10. Pozostawić bez opieki

trendująca krzyżówki

 1. Wyruszenie w podróż pieszą
 2. Wyruszenie żołnierzy z koszarów
 3. Narzędzie zapomnianej nazwy
 4. Wyjście z koszar
 5. Zorganizowane wyjście wojsk
 6. Powódź, potop, zalew
 7. Napełnianie butelek wodą, piwem
 8. Przyrząd o nieznanej nazwie, dinks
 9. Napełnianie butelek wodą
 10. Napełnianie piwem butelek w browarze
 11. Rozlewanie jakiegoś płynu do naczyń
 12. Taśmowe napełnianie butelek
 13. Napełnianie butelek
 14. ”zastępcza” nazwa narzędzia
 15. Powódź przestarzale