Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 9 długie litery i zaczyna się od litery G

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę 22D to mu za gorące, tamto za ostre, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "22d to mu za gorące, tamto za ostre"

Piątek, 20 Maja 2022GRYMAŚNIK

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

inne krzyżówka

 1. I4 to albo tamto
 2. Czasem jest ostre
 3. Ostre wystąpienie wielu osób przeciwko komuś lub czemuś
 4. Ostre zakończenie tyk jelenia byka i kozła
 5. W muzyce, ostre staccato smyczkowe
 6. "ostre" wędzidło na dwie wodze
 7. Miękkie, ostre, łączne kroki z przemianą nogi
 8. Ostre u bobołaków
 9. Amy ostre przedmioty
 10. Łajanie ostre
 11. Napomnienie ostre
 12. Ostre zapalenie migdałków i gardła
 13. ”ostre” oszustwo
 14. Ostre obrzeże stołu
 15. Ostre oszustwo
 16. Ostre zakończenie brzegów przedmiotu lub krawędź uformowana przez dwie stykające się płaszczyzny
 17. Oszustwo ”ostre”
 18. Bywa krótkie, bywa ostre
 19. Krótkie , czyli ostre wymiany zdań
 20. Ostre wymiany zdań

trendująca krzyżówki

 1. F16 dodatek do ostatniej woli
 2. Kolekcja zgromadzona w bibliotece
 3. Arabskie państwo ze stolicą w maskacie
 4. Mieć ją z kogoś to korzystać w pracy z pomocy tej osoby
 5. Imię z wyrażenia ma aloes
 6. Uczucie żalu wynikające z rozłąki lub braku czegoś
 7. Ogólnie o ośmiornicy lub kalmarze
 8. W meteorologii zwarcie frontu chłodnego i frontu ciepłego
 9. Uczy się poza szkołą i tylko zdaje egzaminy
 10. Dziecko domowego ptaka z koralami
 11. Stolica ciesząca nabywcę
 12. E3 dzban zrobiony na szaro
 13. P2 dostojne bajki
 14. Zagłębienie w kości szczęki, z korzeniem kła bądź siekacza
 15. Prezydent usa, który zginął w zamachu w 1963 r