Rozwiązaniem tej krzyżówki jest 8 długie litery i zaczyna się od litery Z

Solution Crossword

Poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę 20A kładzie rywala na łopatki, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.


Hasło do krzyżówki "20a kładzie rywala na łopatki"

Środa, 16 Września 2020

ZAPAŚNIK

Wyszukaj krzyżówkę

znasz odpowiedź?
odpowiedź:

podobne krzyżówki

 1. Zapaśnik
  1. Andrzej wroński,
  2. Włodzimierz zawadzki
  3. Ryszard wolny
  4. Józef tracz
  5. Józef lipień
  6. Andrzej wroński,

inne krzyżówka

 1. Fortel mający na celu zmylenie rywala
 2. Zmylenie rywala
 3. Przed ciosem rywala
 4. Działanie obliczone na zaskoczenie rywala
 5. Zaskoczenie rywala
 6. Pokonywać kogoś, uzyskując wynik zdecydowanie lepszy od rywala
 7. W sporcie: bardzo wyraźnie pokonywać rywala, zdobywając znacznie lepszy od niego wynik
 8. Kładzie ją kabalarz
 9. Kładzie kabałę
 10. 9l kładzie się za żeńcem
 11. Zwadzie kres kładzie,
 12. 6 kładzie na deski
 13. E3 kładzie się pod zastawą
 14. Kładzie nawierzchnię na drogach
 15. Zwadzie kres kładzie,
 16. Położyć kogoś na obie łopatki
 17. Powalić kogoś na obie łopatki
 18. Rozłożyć kogoś na obie łopatki
 19. Rozłożyć na łopatki
 20. Policzkowy lub dźwigacz łopatki

trendująca krzyżówki

 1. Trudno zauważalne przedostawanie się, przenikanie do środowiska obcych wpływów, oddziaływań
 2. Wśród nich mascarpone,
 3. Spoić, skonsolidować, powiązać
 4. Połączyć, złączyć, zjednoczyć
 5. Przenikanie obcych osób do jakiejś grupy w celu wywarcia wpływu i zdobycia informacji
 6. W portfelu czecha,
 7. Związać, stopić, zintegrować
 8. Wśród niemetali, w ukrytej krzyżówce
 9. Wnikanie w szeregi przeciwnika
 10. Np mrówka, w ukrytej krzyżówce
 11. Tytuł filmu, reż. martin scorsese
 12. Dokonać komasacji gruntów
 13. Staropolska jednostka pojemności płynów, odpowiadająca ok. 200 litrom
 14. Wpływów docieranie
 15. Wśród słodyczy, w ukrytej krzyżówce